Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 0152Z na odcinku Mrzeżyno-Dźwirzyno-Kołobrzeg, etap I – odcinek Rogowo-Dźwirzyno”

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 0152Z na odcinkach:

a) ODCINEK I
od miejscowości Rogowo (od zachodniej granicy terenu zabudowanego) km 2+900,00 do przebudowywanego mostu na kanale Resko km 7+026,61 – długość odcinka 4126,61 m

b) ODCINEK II
w miejscowości Dźwirzyno od mostu na kanale Resko km 0+057,79 do km 1+237,09 – długość odcinka 1179,30m

W obecnej chwili rozpoczęto roboty przygotowawcze, rozbiórki wraz z wywozem odpadów, wprowadzenie czasowej organizacji ruchu związanej z prowadzeniem robót. Dalszy postęp prac uzależniony jest w okresie zimowym warunkami atmosferycznymi.

Roboty drogowe wykonuje Konsorcjum firm:

Lider:

POL-DRÓG Człuchów”
Ul. Kasztanowa 2
77-300 Człuchów
Fax. 59 834 10 62

Partnerzy:

1.„PBI KORNAS”
Ul. Św. Wojciecha 10
78-100 Kołobrzeg

2.”POL-DRÓG Białogard”
Ul. Szosa Połczyńska 57
78-200 Białogad

3. „PRD POL-DRÓG” Nowogard
Ul. Górna 2/1
72-200 Nowogard

Wartość kosztorysowa (umowna brutto) : 16 275 310,25 zł.
Wartość szacunkowa brutto zadania przyjęta dla postępowania: 15 400 000,00 zł.


Funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego pełni Inwestor Zastępczy tj. konsorcjum firm: NBQ Marek Jasiak, 70-487 Szczecin, ul. Piotra Skargi 23 oraz DIM Pracownia Proj. Dróg i Mostów, 71-468 Szczecin, ul. Sosnowa 6a, Kierownik zespołu – koordynator: Katarzyna Kassner-Szymańska.

Koordynację nad zadaniem prowadzi z ramienia Powiatu Kołobrzeskiego - Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu.

Termin zakończenia zadania przewidziano na 15 listopada 2011 r.