Informujemy, że zbliża się ku końcowi realizacja budowy mostu nad kanałem Resko w Dźwirzynie (planowo roboty mają się zakończyć do końca grudnia br.) Budowany most lokalizuje się w ciągu projektowanej przebudowy drogi powiatowej klasy „Z” nr 0152Z Mrzeżyno-Dźwirzyno-Kołobrzeg.

Przedmiot zamówienia obejmował: rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego mostu o dwóch kierunkach ruchu ze ścieżką rowerową i ciągiem dla pieszych oraz  zapewnienie pieszej całodobowej bezpłatnej przeprawy przez kanał Resko na czas realizacji przedsięwzięcia.

Budowa mostu jest realizowana w ramach zadanie pod nazwą  „Przebudowa drogi powiatowej nr 0152Z Mrzeżyno - Dźwirzyno - Kołobrzeg wraz z przebudową mostu na kanale Resko, etap I - odcinek Rogowo - Dźwirzyno”, dofinansowane ze środków unijnych, w ramach II naboru do Programu RPO WZ,  Działanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa zostaje podpisana umowa z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego:

  • Planowana wartość całej inwestycji : 29 170 050,00 zł ( w tym budowa mostu z kosztami nadzoru ok. 9 500 000,00 zł)
  • Planowana wartość dofinansowania ze środków unijnych : 12 000 000,00 zł.

Projekt objęty niniejszym dofinansowaniem stanowi pierwszy etap realizacji przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 0152Z na odcinku Mrzeżyno – Dźwirzyno. Swym zakresem obejmuje on przebudowę w/w drogi na odcinku od miejscowości Rogowo (od zachodniej granicy terenu zabudowanego) km 2+900,00 do miejscowości Dźwirzyno (do skrzyżowania z ul. Spacerową) km 8+326,00 tj. na odcinku 5,426 km, w tym rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu na Kanale Resko. Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o partnerską umowę samorządową pomiędzy Powiatem Gryfickim, Powiatem Kołobrzeskim, Gminą Kołobrzeg i Gminą Trzebiatów.

Za wszelkie utrudnienia dla wszystkich użytkowników w okresie budowy wynikające z powyższych robót przepraszamy.