Przekazujemy do wiadomości aktualny stan robót w zakresie przedmiotowej inwestycji obejmujące rozbudowę drogi 0152 Z w miejscowościach Rogowo i Dźwirzyno.

Zakres wykonywanych robót:

Przekazujemy do wiadomości aktualny stan robót w zakresie przedmiotowej inwestycji obejmujące rozbudowę drogi 0152 Z w miejscowościach Rogowo i Dźwirzyno.

 

Zakres wykonywanych robót:

- po stronie Rogowa:

  1. chodniki po jednej stronie jezdni wraz ze zjazdami, zatokami - wykonanie w 80%
  2. chodnik po drugiej stronie jezdni - rozpoczęta część realizacji

- od końca miejscowości Rogowa do Dźwirzyna - poza miejscowościami - wykorytowano pod ścieżkę rowerową.

- po stronie Dźwirzyna:

  1. wykonano oświetlenie
  2. ścieżka rowerowa z jednej strony jezdni ze zjazdami, zatokami - od mostu do ulicy Leśnej - wykonano w 80%
  3. chodnik po drugiej stronie jezdni - od mostu do ulicy H. Sawickiej - wykonano w 60%

 

W związku z powyższym realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem wykonawcy. Na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia związanego z przekroczeniem umownego terminu zakończenia realizacji zadania.